1
Windows 10 gebruikers die het HOSTS-bestand hebben aangepast om het verzamelen van telemetriedata te blokkeren krijgen sinds kort een waarschuwing van Defender. Het moge duidelijk zijn dat Microsoft het niet op prijs stelt als u vanuit privacyoogpunt het verzamelen van data blokkeert....

Lees meer

Terug naar “Nieuwe artikelen & algemeen nieuws op computergebied”

ComputerComputer